Kvalitetssikring af træpiller
Links


Leverandører

FLEX HEAT A/S

Dansk Træemballage A/S (DTE)


Alle

Oversigt over brændselsanalyser

Rapport Identifikation Leverandør Analyse-
dato
Vand-
indhold
[%]
Aske-
indhold
[%]
Mekanisk
stabilitet
[%]
Effektiv
Brænd-
værdi
[GJ/ton]
Slaggetest
[--]